Assessoria Jurídica i Comptable
per a Empreses i Particulars

Un equip de professionals altament qualificats i compromès a oferirte un servei personalitzat i proper. 

Un equip de professionals altament qualificats
i compromès a oferirte un servei
personalitzat i proper

Un despatx integrat per professionals amb vocació de donar un servei personalitzat, pròxim i continu, consistent en l’assessoria especialitzada en diferents àrees del Dret, destinada a empreses i particulars.

La nostra experiència i implicació ens han permès oferir el millor servei pels nostres clients, així com créixer i evolucionar amb la màxima professionalitat.

Els nostres serveis

Gestió contable

Ens especialitzem en gestió comptable per a empreses i particulars, incloent l’elaboració de comptabilitat, anàlisi financer i legalització de llibres comptables.

Assessoria fiscal

Realitzem una tasca eficaç i transparent en la planificació fiscal, l’anàlisi de la situació econòmica de l’empresa, i representació en procediments d’Inspecció Tributària.

Assessorament laboral

Oferim un servei personalitzat d’assessorament laboral i de Seguretat Social, que inclou la preparació de contractes, gestió de la Seguretat Social i assessorament en convenis col·lectius.

Dret mercantil i societari

Som experts en dret Mercantil i Societari, oferint serveis com la constitució de societats, gestió de capital, i assessorament en operacions mercantils i disputes entre socis.

Dret civil i immobiliari

Oferim assessorament i suport en compravendes i arrendaments d’immobles, reclamacions de deutes, i planificació de successions.

Dret familiar

T’oferim suport en crisis matrimonials, capitulacions matrimonials, procediments de separació, divorci i incapacitacions.