fiscot.es | Serveis
267
page,page-id-267,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Serveis

Som especialistes en la Gestió Comptable tant a nivell societari com de persones físiques:

 • • Elaboració de la comptabilitat(a les nostres oficines o la pròpia empresa)

 • • Anàlisi d’amortitzacions i provisions.

 • • Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa: informes periòdics de balanços financers, comptes de pèrdues i guanys…

  • Confecció de llibres comptables.

  • Legalització i registre de llibres oficials.

  • Informes sobre l’evolució de l’empresa.

 

 

Som una Assessoria Fiscal eficaç i transparent:

 • • Confecció i presentació de les declaracions i liquidacions periòdiques.

 • • Planificació fiscal de persona física i jurídica.

 • • Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa: informes periòdics de balanços financers, comptes de pèrdues i guanys…

 • • Assessorament i representació en procediments d’ Inspecció Tributària.

  • Reclamacions i recursos davant els organismes oficials.

 

 

Oferim un servei personalitzat d’assessorament en matèria Laboral i de Seguretat Social :

 • • Assessorament laboral i de Seguretat Social.

 • • Realització de rebuts de salaris.

 • • Preparació de contractes de treball i presentació davant l’administració.

 • • Assegurances Socials (Sistema Red)

 • • Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la Seguretat Social.

 • • Assessorament i seguiment del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa.

 • • Altes d’empresa, autònoms i altres Règims de la Seguretat Social..

 • • Tramitació d’accidents de treball..

 • • Acomiadaments.

 • • Sol·licitud de pensions i prestacions.

 
 

 

Experts en Dret Mercantil i Societari:

 • • Constitució de Societats.

 • • Augments i reduccions de capital.

 • • Dissolució i liquidació de Societats.

 • • Compra d’accions i participacions, fusions, escissions, aportacions no dineràries.

 • • Assessorament en la resolució de diferències entre socis.

 • • Assessorament en la negociació i preparació de documents en la contractació en operacions mercantils.

 
 

 

Assessorament en Dret Civil i Immobiliari:

 • • Assessorament en compravendes i permutes.

 • • Assessorament en arrendaments d’immobles.

 • • Estudi de reclamacions de responsabilitat contractual i extra-contractual.

 • • Reclamacions de deutes.

 • • Dret de successions: planificació, herències, diferències entre hereus, etc.).

 
 

 

Assessorament en Dret Familiar :

 • • Assessorament legal davant crisis matrimonials i les seves repercussions en aspectes successoris i fiscals.

 • • Capitulacions matrimonials.

 • • Separacions, divorcis, nul·litats i unions estables de parella. Tramitació de procediments de mutu acord i contenciosos.

 • • Discapacitat i incapacitacions.