Assessorament laboral

Oferim un servei personalitzat d’assessorament en matèria Laboral i de Seguretat Social

PRINCIPALS SERVEIS

  • Assessorament laboral i de Seguretat Social.
  • Realització de rebuts de salaris.
  • Preparació de contractes de treball i presentació davant l’administració.
  • Assegurances Socials (Sistema Red).
  • Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la Seguretat Social.
  • Assessorament i seguiment del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa.
  • Altes d’empresa, autònoms i altres règims de la Seguretat Social..
  • Tramitació d’accidents de treball..
  • Acomiadaments.
  • Sol·licitud de pensions i prestacions.