Assessoria fiscal

Som una Assessoria Fiscal eficaç i transparent

PRINCIPALS SERVEIS

  • Confecció i presentació de les declaracions i liquidacions periòdiques.
  • Planificació fiscal de persona física i jurídica.
  • Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa: informes periòdics de balanços financers, comptes de pèrdues i guanys
  • Assessorament i representació en procediments d’ Inspecció Tributària.
  • Reclamacions i recursos davant els organismes oficials.