Dret civil i immobiliari

Assessorament en Dret Civil i Immobiliari

PRINCIPALS SERVEIS

  • Assessorament en compravendes i permutes.
  • Assessorament en arrendaments d’immobles.
  • Estudi de reclamacions de responsabilitat contractual i extra-contractual.
  • Reclamacions de deutes.
  • Dret de successions: planificació, herències, diferències entre hereus, etc.