Dret familiar

Assessorament en Dret Familiar

PRINCIPALS SERVEIS

  • Assessorament legal davant crisis matrimonials i les seves repercussions en aspectes successoris i fiscals.
  • Capitulacions matrimonials.
  • Separacions, divorcis, nul·litats i unions estables de parella. Tramitació de procediments de mutu acord i contenciosos.
  • Discapacitat i incapacitacions.