Dret mercantil i societari

Especialitzats en dret mercantil i societari

PRINCIPALS SERVEIS

  • Constitució de Societats.
  • Augments i reduccions de capital.
  • Dissolució i liquidació de Societats.
  • Compra d’accions i participacions, fusions, escissions, aportacions no dineràries.
  • Assessorament en la resolució de diferències entre socis.
  • Assessorament en la negociació i preparació de documents en la contractació en operacions mercantils.