Gestió contable

Som especialistes en la gestió comptable tant a nivell societari com de persones físiques

PRINCIPALS SERVEIS

  • Elaboració de la comptabilitat (a les nostres oficines o a la propia empresa)
  • Anàlisi d’amortitzacions i provisions
  • Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa: informes periòdics de balanços financers, comptes de pèrdues i guanys…
  • Confecció de llibres comptables.
  • Legalització i registre de llibres oficials.
  • Informes sobre l’evolució de l’empresa.