Fiscot

Assessorament fiscal

Oferim serveis especialitzats per garantir el compliment de les teves obligacions fiscals i una gestió eficient, amb el suport d’un equip professional i compromès.

1.

Confecció i presentació de les declaracions i liquidacions periòdiques.

2.

Planificació fiscal de persona física y jurídica.

3.

Assessorament i representació en procediments d’Inspecció Tributària.

4.

Reclamacions i recursos davant els organismes oficials.