Fiscot

Assessorament laboral

Oferim orientació experta i personalitzada per a gestionar les qüestions laborals de la teva empresa, assegurant el compliment de les normatives i protegint els teus interessos.

1.

Assessorament laboral i Seguretat Social.

2.

Realització de rebuts i salaris.

3.

Preparació de contractes de treball i presentació davant l’administració.

4.

Assegurances Socials (Sistema Red).

5.

Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la Seguretat Social.

6.

Assessorament i seguiment del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa.

7.

Altes d’empresa, autònoms i altre règims de la Seguretat Social.

8.

Tramitació d’accidents de treball.

9.

Acomiadaments.

10.

Sol·licitud de pensions i prestacions.