Fiscot

Gestió comptable

Oferim solucions expertes i fiables per mantenir la salut financera del teu negoci, recolzada per anys d’experiència i un equip altament qualificat.

1.

Elaboració de la comptabilitat (a les nostres oficines o a la propia empresa).

2.

Anàlisi d’amortitzacions i provisions.

3.

Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa: informes periòdics de balanços financers, comptes de pèrdues i guanys…

4.

Confecció de llibres comptables.

5.

Anàlisi d’amortitzacions i provisions.

6.

Elaboració de la comptabilitat (a les nostres oficines o a la propia empresa).

7.

Confecció de llibres comptables.

8.

Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa: informes periòdics de balanços financers, comptes de pèrdues i guanys…